Catégorie : Petricius Circle

Staż studencki z konstrukcji metadanych

Sprawozdanie Tomasza Kwiatkowskiego z praktyk studenckich z konstrukcji metadanych. DELab UW: Konstrukcja metadanych DublinCore dla korespondencji K. Twardowskiego. Obserwujemy wzrost znaczenia zasobów i narzędzi cyfrowych w nauce. Skłania to do poszukiwania odpowiednich form życia...

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search