Staż studencki z konstrukcji metadanych

Sprawozdanie Tomasza Kwiatkowskiego z praktyk studenckich z konstrukcji metadanych. DELab UW: Konstrukcja metadanych DublinCore dla korespondencji K. Twardowskiego.

Obserwujemy wzrost znaczenia zasobów i narzędzi cyfrowych w nauce. Skłania to do poszukiwania odpowiednich form życia uniwersyteckiego, które właściwie sprostają nowym wyzwaniom. DELab UW prezentuje formułę stażu studenckiego, która łączy różne zalety. Z jednej strony pozwala zapoznać studentów z nowymi, cyfrowymi instrumentami pracy naukowej. Z drugiej strony pozwala wykorzystać studencki potencjał do pracy merytorycznej w zakresie podstawowych opracowań cyfrowych materiałów źródłowych.  O ile skanowanie źródeł jest coraz powszechniejsze w instytucjach uniwersyteckich (cf. Projekt RCIN :  rcin.org.pl) o tyle systematyczne zaopatrzenie plikow w zgodne z normami semantycznie wzbogacone metadane (czasochłonne i w związku z tym kosztowne) pozostaje często problematyczne. A to przeciez metadane umożliwiają włączenie reprezentacji cyfrowych do światowego obiegu informacji.

DELab UW we współpracy z KN „PETRYCY” zaoferował studentom Uniwersytetu Warszawskiego możliwość odbycia płatnego stażu. Przedmiotem stażu było cyfrowe opracowanie korespondencji Kazimierza Twardowskiego, zdeponowanej w Połączonych Bibliotekach IFiS PAN, WFiS UW, PTF. Użyto standardu metadanych DublinCore. Za cele przedsięwzięcia postawiono:

 • wypracowanie pionierskiej, konstruktywnej propozycji praktyk dla studentów kierunków humanistycznych;
 • promowanie współczesnych narzędzi cyfrowych współczesnej humanistyki;
 • podnoszenie kompetencji naukowych stażystów (praca ze źródłami, praca z cyfrowymi standardami metadanych w opisie źródeł, ćwiczenie warsztatu młodego naukowca);
 • popularyzacja i rzeczowe opracowanie dużego zasobu źródłowego o znacznej wartości historycznej i kulturowej.

Staż odbył się w okresie od 20 listopada 2014 roku do 31 stycznia 2015 roku. W procesie rekrutacji wyłoniono ośmioro stażystów:

 • Patrycja Danyło (Wydział Historii, Wydział Polonistyki),
 • Jakub Mańczak (Wydział Historyczny, Wydział Filozofii i Socjologii),
 • Jakub Milewski (Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Psychologii),
 • Emanuel Modrzejewski (Wydział Polonistyki),
 • Antoni Napieralski (Wydział Prawa i Administracji),
 • Aleksandra Toczek (Wydział Filozofii i Socjologii),
 • Emilia Włodarczyk (Wydział Filozofii i Socjologii),
 • Tomasz Zaręba (Wydział Filozofii i Socjologii)

Za organizację stażu i korektę odpowiadali Paweł Rzewuski (Wydział Filozofii i Socjologii, Wydział Historii) oraz Tomasz Kwiatkowski (Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych), reprezentujący Koło Naukowe „PETRYCY”. Nad całością projektu czuwała prof. Wioletta Miskiewicz (CNRS/Paris, visiting professor w WFiS UW), koordynatorka programu Digital Humanities w DELab. Stażyści brali udział w specjalistycznych zajęciach przygotowujących do pracy (szkolenie, dwa wykłady oraz czterogodzinny tutorial).

Stażyści opracowywali powierzone materiały w Czytelni Połączonych Bibliotek w systemie zadaniowym w zakreślonym terminie. W rezultacie opracowano 27 jednostek inwentarzowych z Archiwum Zbiorów Specjalnych Połączonych Bibliotek w postaci ok. 3140 metryczek podług standardu metadanych DublinCore. Standard DublinCore opiera się na kilkunastu elementach wykorzystywanych przy opisie zasobu. Jego prosta i przejrzysta składnia pozwala na wszechstronne zastosowanie uzupełnionych metadanych do dalszych badań i opracowań (w tym automatycznych i półautomatycznych). Udostępniany stażystom w sieci formularz został zbudowany przez A. Roulois i W. Miskiewicz dla Archiwum Cyfrowego e-LV (http://www.elv-akt.net/).

Niebagatelny wpływ na płynność przebiegu praktyk miała sprawna i życzliwa pomoc ze strony Połączonych Bibliotek. Opracowania dostępne są dla zainteresowanych badaczy w cyfrowym Archiwum Kazimierza Twardowskiego (na witrynie: http://www.elv-akt.net/).

Cele stażu uważamy za osiągnięte. Forma praktyk studenckich zaproponowana przez DELab UW okazała się niezwykle owocna. Można z powodzeniem wykorzystywać ją w dalszych działaniach promujących metody humanistyki cyfrowej wśród kolejnych roczników młodych naukowców. Również jednostki naukowe współpracujące z archiwami dysponującymi materiałami źródłowymi mogą rozważać wykorzystanie tej formy praktyk do zaangażowania studentów w prace ze źródłami w celu dokonania cyfrowego opracowania określonych materiałów. Tego rodzaju praktyki mogą przyczynić się do postępu nie tylko w zakresie popularyzacji opracowania cyfrowego cennych i trudno dostępnych materiałów ale także wszelkiej archiwizowanej dokumentacji naukowej. Tego rodzaju praktyki to  nade wszystko wzrost praktycznych (cyfrowych) kompetencji naukowych studentów.

 

 


Vous aimerez aussi...

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search