Cyfrowe Archiwum Kazimierza Twardowskiego éLV

Naukowy autorytet polskiej logiki jest uznawany powszechnie. Od lat prowadzone są też prace, zarówno na uniwersytetach jak i w innych kręgach wyspecjalizowanych w tradycji Brentany i w – szeroko pojętej – filozofii austriackiej, nad niektórymi aspektami polskiej filozofii międzywojennej i nad samym Twardowskim, którego praca habilitacyjna p.t. Vom Gegenstand une Inhalt der Vorstellungen była w pewnym sensie filozoficznym bestsellerem końca XIX wieku.W tym kontekście jest oczywiste, że udostępnienie w ramach Projektu éLV roboczych tekstów Twardowskiego, jego dzienników i jego korespondencji nie było tylko wydarzeniem wirtualnym. Chcemy skorzystać z okazji, jaką jest włączenie do obiegu akademickiego tego, co prawdopodobnie jest ostatnim wielkim zbiorem archiwów ‡filozoficznych XX wieku, aby przypomnieć tę formację akademicką, której Twardowski był inicjatorem i duszą. Liczne są powody dla których ani ludzie, ani prace członków tego środowska nie doczekały się jeszcze należytego uznania.Szczególnie kontakty Twardowszczyków z kołem Wiedeńskim są nieustannym źrodłem nieporozumień. Wojna, emigracja, zniszczenie oraz materialna i ideologiczna destrukcja nie oszczędziły ani filozofów ani ich myśli. Dzisiaj możemy tylko wskrzeszać idee i umacniać pamięć.

Source : BADANIA | Archiwum Kazimierza TwardowskiegoCiter ce billet
Wioletta A. Miskiewicz (2017, 23 octobre). Cyfrowe Archiwum Kazimierza Twardowskiego éLV. Pragmaties/Cahier eLV. Consulté le 24 juin 2024, à l’adresse https://doi.org/10.58079/o6h3

Vous aimerez aussi...

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search